Sanayi Taşımacılığı

Sanayi Taşımacılığı

Sanayi Taşımacılığı

Tehlikeli Maddenin Tanımı

ADR tarafından yapılan resmi tanıma göre tehlikeli madde; doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları sebebiyle; genel emniyet ve düzeni, özellikle umumu önemli malların, insanların, hayvanların ve diğer canlıların sağlık ve hayatlarını tehlikeye sokan madde nesnelerdir.

Tehlikeli Maddelerin Taşınma Kuralları

Hangi modda olursa olsun, dünya çapında yapılan taşımaların önemli bir kısmını tehlikeli madde taşımaları oluşturmaktadır. Yapıları gereği genel anlamda lojistiği çok hassas ve dikkatli bir şekilde yapılması gereken tehlikeli maddelerin bu özellikleri dikkate alınarak; her bir taşıma moduna uygun olarak konvansiyonlar geliştirilmiş ve bu konvansiyonlar çerçevesinde kurallar oluşturulmuştur. 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hakkında

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına  İlişkin Avrupa Anlaşması), tehlikeli maddelerin, güvenli ve düzenli  şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan yönergedir.  ADR taşımacılıkta yer alan gönderen, alıcı, dolduran, yükleyen, boşaltan, ambalajlayan ve/veya taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirleyen yönergedir. Birleşmiş Milletler Avrupa Komisyonu tarafından 1957´de imzalanmıştır.

ADN (Tehlikeli Malların Yurtiçi Su Yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), 2001´de yürürlüğe girmiştir.

IMDG (Tehlikeli Malların Deniz yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından ilk olarak 1965 yılında yayınlanmıştır. Tehlikeli maddelerin taşımacılığının yanı sıra deniz kirliliğine engel olmak için gemi ile taşınan zararlı maddelerin taşınması ile ilgili şartlar da içermektedir.

ICAO (Tehlikeli Malların Hava yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), Endüstriyel standartları içerir.

RID (Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması); Convention Concerning International Carriage by Rail (COTIF) Ek1 kısmındaki regülasyonları içerir.

IATA (International Air Transport Association, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), sadece havayolu şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası bir ticaret kuruluşudur. IATA, emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla havayolları arası bir kuruluş olarak 1945 yılında Havana, Küba´da kurulmuştur. ICAO tarafından zorunlu kılınan tüm hükümleri içerir

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.